Zdrowie w mediach

Zdrowie w mediach

Mówiąc o zdrowiu w mediach warto odnieść się do materiałów konferencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 1998 roku, w której jednym z głównych tematów była „promocja zdrowia psychicznego w mediach audiowizualnych”. Główna problematyką, jaka stanowiła przedmiot dyskusji był wpływ telewizji na zdrowie psychiczne ludzi, głównie dzieci i młodzieży. Ludzie, którzy dyskutowali, niejednokrotnie przywoływali ustawy zatwierdzone przez KRRiT, mówiące o tym, iż media powinny pokazywać audycje poszerzające wiedzę zdrowotną, przedstawiać zasady zdrowego trybu życia, czy higieny. W związku z tym przedstawiona została tutaj analiza stacji telewizyjnych, która ukazała, iż wbrew założeniom, programów tych wcale nie jest tak wiele, a jeśli już występują, to może i regularnie, ale raz, czy kilka razy na miesiąc. Do tego dołączone były listy widzów, w większości rodziców, w postaci skarg iż telewizja pokazuje zbyt wiele brutalności i zbyt wiele programów dla dorosłych w porach dostępnych do oglądania przez dzieci. Jeśli chodzi o programy to były tutaj podawane przykłady, że np. o godzinie takiej i takiej na programie takim i takim puszczany jest program taki i taki. No i moje wnioski z tego są takie, że jeśli chodzi o ten rok, to prawie żadne z tych programów już nie są aktualne, nie ma ich ani w takiej ilości, ani o tych godzinach ani nawet pod takimi nazwami.