Testy donosowe i dospojówkowe, jako jedna z metod wykrycia alergii

Testy donosowe i dospojówkowe, jako jedna z metod wykrycia alergii

Aby dobrze określić to czy alergia nam doskwiera czy nie, najlepiej jest wykonać testy prowokacyjne. To dzięki nim nasz organizm da nam znak, jakie alergeny nas uczulają. Do takich testów należą testy prowokacyjne donosowe i dospojówkowe. Te pierwsze wykonywane są za pomocą zawiesiny alergenu. Należy tworzyć odpowiednie jej stężenie. Zawiesinę tę podaje się choremu na dolną małżowinę przewodu nosowego. Musimy przy tym pamiętać, aby badany miał przechyloną głowę do przodu. Chory musi pamiętać, aby oddychać podczas badania przez usta, w przeciwnym razie może dojść do zaaplikowania alergenu do dróg oddechowych. Po wstępnej fazie badania określa się reakcję błony śluzowej na podane substancje. Określana jest po zmniejszeniu możliwości przepływu powietrza przez otwory nosowe. Wielkość ta mierzona jest za pomocą rynomanometru. Drugim testem prowokacji jest test dospojowkówy. Polega on na wkropleniu alergenu do worka spojówkowego jednego z oczu, do drugiego wkrapla się rozcieńczalnik. Jeżeli oczy zaczną chorego swędzieć i staną się czerwone dowodzi to tego, że na zaaplikowany alergen badany jest uczulony. Prezentowane testy są jednymi z częściej stosowanych, a to za sprawą ich dokładności i szybkości. Chory w szybki sposób może zostać zdiagnozowany i może jak najszybciej rozpocząć leczenie swojej alergii.