Pasożytnicza choroba skóry

Pasożytnicza choroba skóry

W psychologii oraz medycynie wskazuje się na grupę chorób, które określa się mianem chorób psychodermatologicznych. Są to choroby, w którym obecny jest zarówno komponent medyczny, jak i psychologiczny. Choroby te można podzielić na kilka grup w zależności od tego, który z tych składników zdaje się dominować w powstawaniu i przebiegu daje choroby. Za najbardziej interesującą grupę tych chorób uznaje się choroby psychiczne, które objawiają się różnymi objawami skórnymi. W tej grupie znajduje się obłęd pasożytniczy (urojenia pasożytniczej choroby skóry). Jest to choroba, która na ogół dotyka kobiety po pięćdziesiątym roku życia. Choroba ta może owszem pojawić się także u osób młodszych, ale wskazuje wtedy na ogół na nadużywanie silnych środków psychoaktywnych. Osoby, które dotknął obłęd pasożytniczy wierzą, że na ich skórze (bądź pod jej powierzchnią) zagnieździły się różne rodzaje robaków. Wszelkie próby wyperswadowania tego przekonania nie przynoszą efektu. Osoba taka musi zostać objęta leczeniem psychiatrycznym. Warto dodać, że w tego typu przypadkach cierpliwością muszą się wykazać wszyscy bliscy chorego, ponieważ życie z nim będzie naprawdę bardzo trudne, szczególnie wtedy, gdy dostanie ataku. Walka z obłędem nie zostanie stoczona zwycięsko, jeśli chora osoba nie skorzysta ze specjalistycznej pomocy lekarza psychiatry.