Mózgowe porażenie dziecięce

Mózgowe porażenie dziecięce

Wiele rodzin zmaga się z problemami choroby dziecka. Choroby te są różne. Jedną z nich, która de facto nie jest uznawana za odrębną jednostkę chorobową, a zespół objawów jest mózgowe porażenie dziecięce. Mózgowe porażenie dziecięcego jest bardzo poważnym zaburzeniem układu nerwowego, który kiedy doszło do zaburzenia znajdował się ciągle w rozwoju. To właśnie dlatego powstające zaburzenia są w tym przypadku tak poważne. Uszkodzenie dotyczy szczególnie centralnego neuronu ruchowego. Obecnie lekarze wskazują na kilka różniących się między sobą postaci mózgowego porażenia dziecięcego. I tak wyróżnia się MPD piramidowe, pozapiramidowe, móżdżkowe oraz mieszane. Każde wiąże się z poważniejszym uszkodzeniem innych struktur w mózgu. Zakres zaburzeń, które występują u dziecka jest we wszystkich przypadkach innych. Dzieci dotknięte MPD zmagają się także z licznymi zaburzeniami dodatkowymi. Należą do nich padaczka, upośledzenie umysłowe, wady wzroku oraz wady słuchu. Oczywiście zaburzenia współwystępujące nie muszą wystąpić u każdego dziecka. Należy dodać, że w przypadku ruchowego upośledzenia, kluczową rolę pełni rehabilitacja. Dzięki odpowiednim ćwiczeniom dziecko niebawem może poruszać się bez większych przeszkód. Oczywiście, w tym wypadku bardzo ważne jest, aby przestrzegać regularnych ćwiczeń i nie robić dłuższych przerw.