Metody diagnostyki alergii inne niż testy i badania laboratoryjne

Metody diagnostyki alergii inne niż testy i badania laboratoryjne

Kiedy podejrzewamy u siebie alergię, a żadne powszechnie stosowane metody nie są w stanie jej udowodnić. Wtedy należy zastosować inne dostępne metody, które pomogą nam w ustaleniu czy alergia nas dotyczy czy też nie. Jedną z takich metod są badania czynnościowe układu oddechowego. Polega ona na zastosowaniu rynomanometru za pomocą którego można ocenić zdolność przepływu powietrza poprzez nos. Bierze się tutaj pod uwagę różnicę ciśnienia pomiędzy początkiem jamy nosowej, a jej końcem. Zdolność przepływu powietrza można również zbadać za pomocą spirometrii, która polega na tym, że mierzy się określone objętości oraz szybkość przepływu powietrza w układzie oddechowym. Kolejną metodą, jaką można wykorzystać w badaniu występowania alergii jest ocena liczby granulocytów kwasochłonnych we krwi. Aby wykonać to badanie należy pobrać próbkę krwi, żeby następnie poddać ją analizie mikroskopowej, która polega na ocenie liczby białych krwinek, które posiadają skłonności kwasochłonne. Jeżeli jesteśmy chorzy na alergię w badaniu wyjdzie, że posiadamy ich o wiele więcej niż osoby zdrowe, co więcej im bardziej zaawansowana alergia, tym ich liczba będzie wzrastać. Badanie to pozwala na określenie nasilenia alergii u badanego pacjenta. Jest to badanie, które pozwoli szybko ustalić, czy chory jest alergikiem czy też nie.