Co to jest zdrowie publiczne?

Co to jest zdrowie publiczne?

To nauka zajmująca się zdrowiem całej populacji ludzi. Ma ona za zadanie kontrolowania pojawiających się epidemii, oraz samemu im zapobieganiu. Osoby zajmujące się zdrowiem publicznym mają za zadanie monitorowanie pojawiających się chorób i reagowanie w przypadku pojawienia się chorób zakaźnych, które mogą wpłynąć na stan zdrowia całej populacji oraz w zastraszającym tempie się rozprzestrzenić. Mają za zadanie reagować w odpowiednim momencie, aby zapobiec pojawienia się epidemii. Ich zadaniem jest również stworzenie punktów medycznych w danym regionie oraz koordynacja służb medycznych i opiekuńczych. Bowiem nie może być sytuacji, że w danej miejscowości nie będzie dostępu do żadnej opieki medycznej lub opiekuńczej. Każdy obywatel ma prawo do takiej pomocy i to ich zadaniem jest zapewnienie im możliwości wykorzystania tych praw. Zadaniem osób zajmujących się zdrowiem publicznym jest także szerzenie zasad higieny osobistej, która jest niezbędna by zapobiegać wielu groźnym chorobom. Takie osoby muszą również koordynować kwestię szczepień, by zapobiegać pojawienia się wielu groźnym chorobom, które teoretycznie nie występują już w naszych czasach, ale w każdej chwili mogą powrócić i wywołać epidemię. Zdrowie całej rzeszy ludzi jest zależna od osób zajmujących się zdrowiem publicznym, w ich rękach jest zdrowie wielu osób.