Bezpieczeństwo w pracy

Bezpieczeństwo w pracy

Każda praca, nawet najprostsza, biurowa, wiąże się z różnymi zagrożeniami i ryzykiem wypadku. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy ryzyko takie może być mniejsze lub większe, a zagrożenia bardziej lub mniej prawdopodobne. W celu ochrony naszego życia i zdrowia, każdy pracodawca musi stosować odpowiednie środki zabezpieczające. W trosce o nasze zdrowie ustawodawca przygotował szereg różnego rodzaju rozporządzeń i innych aktów prawnych, które dokładnie mówią o tym w jaki sposób pracodawca ma zapewnić bezpieczne i zdrowe warunki pracy. Te akty prawne, oprócz sprecyzowania warunków pracy, mówią także o konsekwencjach jakie mogą czekać pracodawcę za nie wywiązywanie się z narzuconych w przepisach obowiązków. Jeżeli przykładowo pracownik ulegnie wypadkowi przy pracy, który będzie spowodowany niewłaściwymi warunkami i z winy pracodawcy, taki pracodawca będzie zobowiązany do wypłaty pracownikowi odszkodowania. Wysokość tego odszkodowania będzie zależała między innymi od wielkości wyrządzonej szkody. Lepiej jednak nie zastanawiać się nad wysokością odszkodowania i dołożyć wszelkich starań, aby nie doprowadzać do niebezpiecznych sytuacji. Niemal w każdym zakładzie pracy może nam się zdarzyć groźny wypadek, jeśli nie zachowamy odpowiedniej ostrożności. Warto zwrócić na tę kwestię szczególną uwagę.