Badania laboratoryjne a alergia

Badania laboratoryjne a alergia

Kiedy pada podejrzenie, że możemy mieć alergię najlepiej jest zrobić sobie badania. Jest wiele testów, które można wykonać u alergologa, jednak wydaje mi się, że najlepszą metodą są badania laboratoryjne krwi. Do najczęściej wykonywanych należy oznaczenie immunoglobuliny klasy E  (IgE). To właśnie one są odpowiedzialne za obronę organizmu przed infekcjami pasożytniczymi. Jeżeli w badaniach laboratoryjnych wyjdzie nam, że IgE mamy zwiększone oznacza to, że jest ona markerem uczulenia na określony antygen. Podczas wykonywania badania oznacza się poziom całkowitych IgE. Oznacza się je specjalnymi metodami. Co ciekawe, jeżeli nasze wyniki wyjdą dobre, tzn. zostanie oznaczone prawidłowe stężenie IgE, nie można w pełni wykluczyć choroby, ponieważ badanie to przeprowadza się na dany alergen. Takie badania najczęściej przeprowadza się, jeżeli u chorego podejrzewa się alergię na kurz, roztocza, pyłki drzew i traw, sierść zwierząt, pleśń oraz jad owadów. Badania laboratoryjne krwi przeprowadza się u osób (w szczególności dzieci), u których wykonanie innych badań jest trudne, albo niemożliwe. Ich wyniki powinien zawsze zinterpretować lekarz, ponieważ tylko on jest w stanie określić czy pogorszenie wyników spowodowane jest alergią, czy innymi chorobami. Może okazać się, że nie mamy alergii a chorujemy np. na mononukleozę zakaźną.